Negative pressure wound therapy in closed inguinal incisions after vascular surgery – randomised controlled trials

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

212 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat