Negotiating Asylum. The EU acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of Deflection

Gregor Noll

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Negotiating Asylum. The EU acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of Deflection”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap