Negotiating Heresy: The Reception of Origen in Jerome's Eschatological Thought

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

590 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Negotiating Heresy: The Reception of Origen in Jerome's Eschatological Thought”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora