Neighbourhood effects and the real world beyond randomized community trials: a reply to Michael J Oakes.

Juan Merlo, Basile Chaix

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1361-1363
TidskriftInternational Journal of Epidemiology
Volym35
Nummer5
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Citera det här