Neoliberalism and Post-Welfare Nordic States in Transition

Anders Lund Hansen (gästredaktör), Guy Baeten (gästredaktör), Lawrence D. Berg (gästredaktör)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)Peer review

Sökresultat