Neonatal scalp haematoma and necrosis.

Björn Schönmeyr, Magnus Becker, Henry Svensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Neonatal scalp haematoma and necrosis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap