Neonates at risk of medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency: A perinatal protocol for use before population neonatal screening test results become available

Willemijn J. Van Rijt, Emmalie A. Jager, Francjan J. Van Spronsen, Tom De Koning, M. Rebecca Heiner-Fokkema, Terry G.J. Derks

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1322-1323
Antal sidor2
TidskriftGenetics in Medicine
Volym18
Nummer12
DOI
StatusPublished - 2016 dec. 1
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Citera det här