Net radiation balance for two forested slopes on opposite sides of a valley

Thomas Holst, Jutta Rost, Helmut Mayer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)275-284
Antal sidor10
TidskriftInternational Journal of Biometeorology
Volym49
Nummer5
DOI
StatusPublished - 2005
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geovetenskap och miljövetenskap

Citera det här