Netflix, HBO Nordic, and "Glocalized" TV Series: The View from Sweden

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpostForskning

Sammanfattning

Bloggpost för New Review of Film and Television Studies "Short Cuts"-blogg
Originalspråkengelska
Kort beskrivningBloggpost för New Review of Film and Television Studies "Short Cuts"-blogg
UtgivningsformatText
FörlagNew Review of Film & Television Studies
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filmvetenskap
  • Medievetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Netflix, HBO Nordic, and "Glocalized" TV Series: The View from Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här