Network analysis of archaeological data: a systematic approach

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

29 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Network analysis of archaeological data: a systematic approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap