Network Modeling and Performance Evaluation for G.fast

Driton Statovci, Per Odling, Chao Zhang, Christoph Mecklenbrauker

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Network Modeling and Performance Evaluation for G.fast”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap