Network Modelling for Evaluation of Mechanical Properties of Cellulose Fibre Fluff

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

29 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Avhandlingen behandlar nätverksmekanisk modellering av mekaniska egenskaper hos cellulosafiberfluff.

Cellulosafiberfluff består av fibrer utvunna från trä, och används bl a i blöjor och isoleringsmaterial.

En nätverksmekanisk modell är en typ av mikro-mekanisk modell. Principen för denna typ av modell är att man gör antaganden för hur materialet fungerar på mikro-nivå, och med utgångspunkt från detta beräknas makro-egenskaper. Med hjälp av datorsimuleringar förutsägs till exempel hur fibrernas längd påverkar fluffens styrka.

Avhandlingen innehåller två- och tredimensionella nätverksmekaniska modeller och resultat från ett flertal parameterstudier. Med hjälp av modellerna kan man analysera funktionssättet hos ett fibermaterial och optimera materialet utifrån vissa egenskapskrav.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Byggnadsmekanik
Handledare
  • Gustafsson, Per-Johan, handledare
Tilldelningsdatum2000 apr. 28
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)91-7874-076-2
StatusPublished - 2000 mars

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2000-04-28
Time: 10:15
Place: Sal V:D, V-huset, LTH. (John Ericssons väg 1)

External reviewer(s)

Name: Niskanen, Kaarlo
Title: Dr
Affiliation: KCL, Finland

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Maskinteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Network Modelling for Evaluation of Mechanical Properties of Cellulose Fibre Fluff”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här