Neural and head induction by Insulin-like growth factor signals

Edgar Pera, Oliver Wessely, Su-Yu Li, Edward De Robertis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

177 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Neural and head induction by Insulin-like growth factor signals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar