Neural regeneration along longitudinal polyglactin sutures across short and extended defects in the rat sciatic nerve

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

43 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Neural regeneration along longitudinal polyglactin sutures across short and extended defects in the rat sciatic nerve”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap