Neural Stem Cells - interaction with the brain and prospects for cell replacement therapy for Stroke

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

407 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Neural Stem Cells - interaction with the brain and prospects for cell replacement therapy for Stroke”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience