Neuroepithelial control of mucosal inflammation in acute cystitis

Daniel S.C. Butler, Ines Ambite, Karoly Nagy, Caterina Cafaro, Abdulla Ahmed, Aftab Nadeem, Nina Filenko, Thi Hien Tran, Karl Erik Andersson, Björn Wullt, Manoj Puthia, Catharina Svanborg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Neuroepithelial control of mucosal inflammation in acute cystitis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap