Neurogenic and inflammatory response in the rodent brain following stroke

Ursula Heldmann

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Neurogenic and inflammatory response in the rodent brain following stroke”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience