Neuroprotective and regenerative actions of GDNF and neurturin on nigral dopamine neurons in rat models of Parkinson’s disease – Prospects for clinical use of neurotrophic factors in neurodegenerative disorders

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Neuroprotective and regenerative actions of GDNF and neurturin on nigral dopamine neurons in rat models of Parkinson’s disease – Prospects for clinical use of neurotrophic factors in neurodegenerative disorders”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap