Neuroradiologi

Forskningsoutput: Bok/rapportBokPopulärvetenskap

Sammanfattning

Neuroradiologi är den första läroboken i sitt slag i Skandinavien och erbjuder en heltäckande inblick i diagnostiken av sjukdomar inom hjärna, rygg samt huvud- och halsregion med neuroanatomi och differentialdiagnostik, illustrerat med ett unikt bildmaterial.
Bokens första tre delar innefattar 150, 80 respektive 80 diagnoser. De diagnoser som inte ryms i de första tre delarna hittar man i bokens fjärde del (Del IV, Neuroencyklopedi). I denna del finns en kort sammanfattad beskrivning av olika sällsynta diagnoser, syndrom och anatomiska begrepp. Del V och VI omfattar över hundra differentialdiagnoser med mycket detaljerad och deskriptiv neuroanatomi. Boken som innehåller 4 267 bilder är upplagd som en uppslagsbok, vilket underlättar för läsaren att hitta den sökta diagnosen. Under varje diagnosrubrik finns en kortfattad beskrivning av etiologi, patologi, klinik, behandling och prognos samt detaljerad beskrivning av de radiologiska fynden.
Neuroradiologi är en lättläst lärobok i neuroradiologi. Just neuroradiologi utgör en mycket stor del av såväl den akuta som den planerade radiologiska verksamheten och är under snabb utveckling med kontinuerlig introduktion av nya metoder.
Boken vänder sig i första hand till radiologer och neuroradiologer, inte minst de som är under utbildning. Flera andra kliniska specialister såsom neurologer, neurokirurger, ortopeder, öronläkare, allmänläkare kommer att ha gott stöd av boken. Övrig vårdpersonal kan ha stor nytta av boken som ett uppslagsverk.
Originalspråksvenska
FörlagStudentlitteratur AB
ISBN (tryckt)978-91-44-05138-3
StatusPublished - 2009

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Department of Radiology and Physiology, Malmö (013037000), Diagnostic Radiology, (Lund) (013038000), Medical Radiology Unit (013241410)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Citera det här