Neurotransmitters in 3-phosphoglycerate dehydrogenase deficiency

Tom J. De Koning, Marinus Duran, Lambertus Dorland, Cornelis Jakobs, Ron A. Wevers, Ruud Berger, Bwee Tien Poll-The

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)939-940
Antal sidor2
TidskriftEuropean Journal of Pediatrics
Volym159
Nummer12
DOI
StatusPublished - 2000 jan. 1
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Citera det här