Neutron Crystallographic Studies Reveal Hydrogen Bond and Water-Mediated Interactions between a Carbohydrate-Binding Module and Its Bound Carbohydrate Ligand.

Zoe Fisher, Laura von Schantz, Maria Håkansson, Derek Logan, Mats Ohlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Neutron Crystallographic Studies Reveal Hydrogen Bond and Water-Mediated Interactions between a Carbohydrate-Binding Module and Its Bound Carbohydrate Ligand.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar