Neutrophils and extracellular traps in abdominal sepsis

Ling Tao Luo

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Neutrophils and extracellular traps in abdominal sepsis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology