New approach to biomimetic transamination using bifunctional [1,3]-proton transfer catalysis in thioxanthenyl dioxide imines.

Anders Hjelmencrantz, Ulf Berg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

55 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”New approach to biomimetic transamination using bifunctional [1,3]-proton transfer catalysis in thioxanthenyl dioxide imines.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar