New aspects of voltage-gated calcium channel regulation in pancreatic beta-cells - Relevance for insulin release and type 2 diabetes

Thomas Reinbothe

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”New aspects of voltage-gated calcium channel regulation in pancreatic beta-cells - Relevance for insulin release and type 2 diabetes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap