New configurations and applications of molecularly imprinted polymers

Oliver Brüggemann, Karsten Haupt, Lei Ye, Ecevit Yilmaz, Klaus Mosbach

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

153 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”New configurations and applications of molecularly imprinted polymers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap