New deairing technique: Questions and caveats Reply

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1285-1286
TidskriftJournal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Volym142
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Kirurgi

Citera det här