New distributional, biological and taxonomic information on the genus Eulophinusia Girault (Hymenoptera: Eulophidae)

Christer Hansson, Winnie Hallwachs, Daniel H. Janzen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”New distributional, biological and taxonomic information on the genus Eulophinusia Girault (Hymenoptera: Eulophidae)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap