New Findings in PiZZ alpha(1)-Antitrypsin Deficiency-Related Panniculitis Demonstration of Skin Polymers and High Dosing Requirements of Intravenous Augmentation Therapy

B. Gross, M. Grebe, M. Wencker, J. K. Stoller, L. M. Bjursten, Sabina Janciauskiene

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    57 Citeringar (SciVal)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”New Findings in PiZZ alpha(1)-Antitrypsin Deficiency-Related Panniculitis Demonstration of Skin Polymers and High Dosing Requirements of Intravenous Augmentation Therapy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap