New insights into the understanding of gastrointestinal dysmotility

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)229-237
TidskriftDrug Target Insights
Utgåva2
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysiologi

Citera det här