New Media Industry Development: Regions, networks and hierarchies - Some policy implications

Ann-Katrin Bäcklund, Åke Sandberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”New Media Industry Development: Regions, networks and hierarchies - Some policy implications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap