New rate 1/2, 1/3, and 1/4 binary convolutional encoders with an optimum distance profile

Rolf Johannesson, Per Ståhl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1148 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Tabulations of binary systematic and nonsystematic polynomial convolutional encoders with an optimum distance profile for rate 1/2, 1/3, and 1/4 are given. The reported encoders are found by computer searches that optimize over the weight spectra. The free distances for rate 1/3 and 1/4 are compared with Heller's (1968) and Griesmer's (1960) upper bounds
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1653-1658
TidskriftIEEE Transactions on Information Theory
Volym45
Nummer5
DOI
StatusPublished - 1999

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Elektroteknik och elektronik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”New rate 1/2, 1/3, and 1/4 binary convolutional encoders with an optimum distance profile”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här