New records of featherwing beetles (Coleoptera : Ptiliidae) in North America

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”New records of featherwing beetles (Coleoptera : Ptiliidae) in North America”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi