New systematics in xanthorioid lichens.

Ingvar Kärnefelt, Ulrik Søchting, Sergey Kondratyuk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)212-213
TidskriftThe Seventh International Mycological Congress IMC7. Book of Abstracts.
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik
  • Ekologi

Citera det här