New Zr II oscillator strengths and the zirconium conflict in the HgMn star chi Lupi

C. M Sikstrom, Hans Lundberg, G. M Wahlgren, Z. S Li, C Lynga, S Johansson, D. S Leckrone

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

43 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”New Zr II oscillator strengths and the zirconium conflict in the HgMn star chi Lupi”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap