Newborn infants' cry after heel-prick: analysis with sound spectrogram

Per Runefors, Einar Arnbjörnsson, G Elander, K Michelsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Newborn infants' cry after heel-prick: analysis with sound spectrogram”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap