Newborn Screening for Presymptomatic Diagnosis of Complement and Phagocyte Deficiencies

Mahya Dezfouli, Sofia Bergström, Lillemor Skattum, Hassan Abolhassani, Maja Neiman, Monireh Torabi-Rahvar, Clara Franco Jarava, Andrea Martin-Nalda, Juana M. Ferrer Balaguer, Charlotte A. Slade, Anja Roos, Luis M. Fernandez Pereira, Margarita López-Trascasa, Luis I. Gonzalez-Granado, Luis M. Allende-Martinez, Yumi Mizuno, Yusuke Yoshida, Vanda Friman, Åsa Lundgren, Asghar AghamohammadiNima Rezaei, Manuel Hernández-Gonzalez, Ulrika von Döbeln, Lennart Truedsson, Toshiro Hara, Shigeaki Nonoyama, Jochen M. Schwenk, Peter Nilsson, Lennart Hammarström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Newborn Screening for Presymptomatic Diagnosis of Complement and Phagocyte Deficiencies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap