Nextfood - Educating the next generation of professionals in the agrifood system: Practice Abstract #95: Challenges with talent acquisition expressed by farmers

Bidragets översatta titel : Nextfood - Utmaningar med kompetensförsörjning ur böndernas perspektiv

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtForskning

9 Nedladdningar (Pure)
Bidragets översatta titel Nextfood - Utmaningar med kompetensförsörjning ur böndernas perspektiv
Originalspråkengelska
Kort beskrivningPractice Abstract
Antal sidor4
StatusPublished - 2022
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan samhällsvetenskap

Citera det här