Night and Organization Studies

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Night and Organization Studies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi