NMR studies of emulsions with particular emphasis on food emulsions

B. Balinov, F. Mariette, Olle Söderman

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Sammanfattning

Abstract n/a
Originalspråkengelska
Titel på värdpublikationFood Emulsions
RedaktörerS. Friberg, K. Larsson, J Sjöblom
FörlagMarcel Dekker
ISBN (tryckt)0824757785
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysikalisk kemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”NMR studies of emulsions with particular emphasis on food emulsions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här