NNLO positivity bounds on chiral perturbation theory for a general number of flavours

Benjamin Alvarez, Johan Bijnens, Mattias Sjö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”NNLO positivity bounds on chiral perturbation theory for a general number of flavours”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi