No association between body mass index and sperm DNA integrity.

Ida Bandel, Mona Bungum, Jonas Richthoff, Johan Malm, Jonatan Axelsson, H S Pedersen, J K Ludwicki, K Czaja, A Hernik, G Toft, J P Bonde, M Spanò, Gunilla Malm, T B Haugen, Aleksander Giwercman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Is overweight associated with impaired sperm DNA integrity?
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1704-1713
TidskriftHuman Reproduction
Volym30
Nummer7
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi
  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Läkemedelskemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”No association between body mass index and sperm DNA integrity.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här