No beneficial effects of levosimendan in acute porcine endotoxaemia.

Michelle Chew, W J Hawthorne, J Bendall, S Whereat, S Huang, I Ting, D Simond, A McLean

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”No beneficial effects of levosimendan in acute porcine endotoxaemia.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap