Nodule detection in digital chest radiography: Summary of the radius chest trial

M Hakansson, M Bath, S Borjesson, S Kheddache, Anna Grahn, Mark Ruschin, Anders Tingberg, Sören Mattsson, LG Mansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

60 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nodule detection in digital chest radiography: Summary of the radius chest trial”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap