Non-attendance in mammography screening and women's social network: a cohort study on the influence of family composition, social support, attitudes and cancer in close relations.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)
154 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Mammography screening can reduce breast cancer mortality. The aim of the present study was to investigate non-attendance in mammography screening in relation to different aspects of a women's social network, attitudes and cancer in close relations.
Originalspråkengelska
Artikelnummer211
TidskriftWorld Journal of Surgical Oncology
Volym13
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Non-attendance in mammography screening and women's social network: a cohort study on the influence of family composition, social support, attitudes and cancer in close relations.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här