Non-attendance in mammography screening and women's social network: a cohort study on the influence of family composition, social support, attitudes and cancer in close relations.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)
158 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Non-attendance in mammography screening and women's social network: a cohort study on the influence of family composition, social support, attitudes and cancer in close relations.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap