Non-inhibitory levels of oxygen during cultivation increase freeze-drying stress tolerance in Limosilactobacillus reuteri DSM 17938

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Non-inhibitory levels of oxygen during cultivation increase freeze-drying stress tolerance in Limosilactobacillus reuteri DSM 17938”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap