Non-Renal Effects and the Risk Assessment of Environmental Cadmium Exposure.

Agneta Akesson, Lars Barregard, Ingvar A Bergdahl, Gunnar F Nordberg, Monica Nordberg, Staffan Skerfving

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

183 Citeringar (SciVal)
201 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Exposure to cadmium (Cd) has long been recognized as a health hazard, both in industry and in general populations with high exposure. Under the currently prevailing health risk assessment, the relationship between urinary Cd concentrations (U-Cd) and tubular proteinuria is used. However, doubts have recently been raised regarding the justification of basing the risk assessment on this relationship at very low exposure.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)431-438
TidskriftEnvironmental Health Perspectives
Volym122
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Non-Renal Effects and the Risk Assessment of Environmental Cadmium Exposure.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här