Non-Renal Effects and the Risk Assessment of Environmental Cadmium Exposure.

Agneta Akesson, Lars Barregard, Ingvar A Bergdahl, Gunnar F Nordberg, Monica Nordberg, Staffan Skerfving

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

185 Citeringar (SciVal)
207 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Non-Renal Effects and the Risk Assessment of Environmental Cadmium Exposure.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar

Samhällsvetenskap