Non-target attack of the native stink bug, Podisus maculiventris by Trissolcus japonicus, comes with fitness costs and trade-offs

Shelley Linder, Benjamin J.M. Jarrett, Marianna Szűcs

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Non-target attack of the native stink bug, Podisus maculiventris by Trissolcus japonicus, comes with fitness costs and trade-offs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi