Non-thermal gliding arc discharge assisted turbulent combustion (up to 80 kW) at extended conditions: phenomenological analysis

Chengdong Kong, Qingshuang Fan, Xin Liu, Arman Ahamed Subash, Tomas Hurtig, Andreas Ehn, Marcus Aldén, Zhongshan Li

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Non-thermal gliding arc discharge assisted turbulent combustion (up to 80 kW) at extended conditions: phenomenological analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar